menu
Metody pracy

Metody pracy
Podczas pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy następujących metod:
Pedagogika zabawy, Glenna Domana, Dennisona, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu
W ramach planu dnia propomujemy zajęcia dla dzieci:
- dydaktyczne (słuchanie bajek, ogladanie ilustracji, śpiewanie piosenek)
- ruchowe (taniec, gimnastyka)
- manualne ( układanie, budowanie, rysowanie , malowanie , lepienie z masy solnej, gliny )
oprzez tak skoncentrowany plan Twoje dziecko będzie rozwijało się na każdej z płaszczyzn - poznawczej, emocjonalnej oraz fizycznej. 
Mała grupa pozwoli nam stworzyć ciepłą, domową atmosferę.
}Skontaktuj się z nami

Klub Malucha - Kraina Uśmiechu Niepubliczne Przedszkole nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem o profilu edukacyjno-przyrodniczym Lucyna Różewicz

adres: ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież
tel. 67 28 10 849
kom. 605 300 260
email przedszkole4@chodziez.pl