menu
Aktualności

Drogi Rodzicu!
2018/12/16

Jeżeli twoje dziecko nie uczęszcza do przedszkola , ukończyło 1 rok życia, a w jego rozwoju coś cię niepokoi - przyjdź do nas i rozwiej swoje wątpliwości. Im wcześniej zareagujesz, tym większe macie szanse. Zapraszamy do Ośrodka Wczesnego Wspomagania w naszej placówce obejmujący swoją pomocą dzieci w wieku 1 – 6.
Opinie o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem wydawane są przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Wczesne wspomaganie to forma pomocy, która udzielana jest dziecku, w wymiarze nawet od 4 do 8 godzin miesięcznie, do czasu podjęcia przez dziecko nauki szkolnej. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zagadnieniem coraz częściej podnoszonym przez specjalistów.

Okazuje się, że już od najmłodszych lat działania zmierzające do wczesnego wspomagania odgrywają istotną rolę, a uzyskane efekty są bardzo zadowalające. Już od początku swojego życia nasze dziecko uczy się i rozwija właśnie dzięki stymulacji odpowiednich obszarów. O wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju małego dziecka mówi się wówczas, gdy pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości związane z szeroko pojętym rozwojem. Mogą one być związane zarówno z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, jak również z zaburzeniami o podłożu psychicznym, emocjonalnym bądź społecznym. Im wcześniej dana nieprawidłowość zostanie określona, tym szybciej może zostać rozpoczęte wspomaganie rozwoju. Zanim udasz się na wizytę do specjalisty, zauważając, że twoje nie zaczęło mówić, możesz samodzielnie przeprowadzać ćwiczenia, które mu to ułatwią. Pomocne będą takie proste czynności, jak mówienie do maluszka czy zachęcanie go do naśladowania dźwięków, powtarzania sylab, w końcu pojedynczych wyrazów. Bliższe wskazówki związane są z poszczególnymi niedyspozycjami i udzielane są w konkretnych przypadkach przez specjalistów logopedów,powrót


Skontaktuj się z nami

Klub Malucha - Kraina Uśmiechu Niepubliczne Przedszkole nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem o profilu edukacyjno-przyrodniczym Lucyna Różewicz

adres: ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież
tel. 67 28 10 849
kom. 605 300 260
email przedszkole4@chodziez.pl