Klub Malucha Kraina Uśmiechu
Niepubliczne Przedszkole Nr 4
Pod Dębusiem Olbrzymkiem
Oddział żłobkowy, Chodzież ul. Łąkowa 2
605 300 260, 565 633 230
Niepubliczne Przedszkole Nr 4
Pod Dębusiem Olbrzymkiem
Oddział żłobkowy, Chodzież ul. Łąkowa 2

605 300 260, 565 633 230

Kilka słów o nas

Klub Malucha Kraina Uśmiechu w  Chodzieży - oddział żłobkowy Niepublicznego Przedszkola nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem - to miejsce niezwykłe, wyjatkowe, gdzie każdy maluszek znajdzie coś dla siebie. Ciągłe gry, zabawy, piosenki, zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne nie pozwolą się nudzić.

Jesteśmy LEGALNIE działającą placówką przyjmującą dzieci rocznikowo dwuletnie

W naszym Klubie malucha najważniejsze jest aby dzieci były szczęśliwe, bo tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli.
Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny, harmonijny i i radosny rozwój dziecka. Pokazujemy dzieciom świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając imjednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy oraz umiejętności językowe, niezbedne we współczesnym świecie. Uczymy je asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości. Wychowujemy je w szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych. Pragniemy nauczyć nasze pociechywiary we własne możliwości. Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

 

W naszym klubie dzieci czują się kochane,akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych.

 

- Aktualności -
Zapraszamy do naszego Klubu.
u nas zawsze jest dzień otwarty.
 Skontaktuj się z nami

Klub Malucha - Kraina Uśmiechu Niepubliczne Przedszkole nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem o profilu edukacyjno-przyrodniczym Lucyna Różewicz

adres: ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież
tel. 67 28 10 849
kom. 605 300 260, 565 633 230
email przedszkole4@chodziez.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM MALUCH+ 2021
Dofinansowanie miejsc opieki w klubie dziecięcym

DOFINANSOWANIE
23 040 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
23 040 zł